MITEL-IPNETDATABASE-MIB

File: MITEL-IPNETDATABASE-MIB.mib (2067 bytes)

Imported modules

SNMPv2-SMI

Imported symbols

MODULE-IDENTITY enterprises Integer32
OBJECT-TYPE

Defined Values

mitelRouterDatabaseVersion 1.3.6.1.4.1.1027.4.8.1.8
The MITEL IP Net Router MIB module.
MODULE-IDENTITY    

mitel 1.3.6.1.4.1.1027
OBJECT IDENTIFIER    

mitelProprietary 1.3.6.1.4.1.1027.4
OBJECT IDENTIFIER    

mitelPropIpNetworking 1.3.6.1.4.1.1027.4.8
OBJECT IDENTIFIER    

mitelIpNetRouter 1.3.6.1.4.1.1027.4.8.1
OBJECT IDENTIFIER    

mitelRouterDatabaseMajorVersion 1.3.6.1.4.1.1027.4.8.1.8.1
Major version of the IP Networking database
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

mitelRouterDatabaseMinorVersion 1.3.6.1.4.1.1027.4.8.1.8.2
Minor version of the IP Networking database
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  Integer32