FC-FASTC-MIB

File: FC-FASTC-MIB.mib (162788 bytes)

Imported modules

FC-MIB RFC1155-SMI RFC-1212
RFC1213-MIB RFC-1215

Imported symbols

fsFrad IpAddress OBJECT-TYPE
DisplayString TRAP-TYPE

Defined Types

FsNetLoaderSectorTableEntry  
SEQUENCE    
  fsNetLoaderSectorTableIndex INTEGER
  fsNetLoaderSectorState INTEGER
  fsNetLoaderSectorErase INTEGER

FsBoradTableEntry  
SEQUENCE    
  fsFradBoardIndex INTEGER
  fsFradBoardName DisplayString
  fsFradBoardMacAddr DisplayString
  fsFradBoardStatus INTEGER

FsIpToDlciEntry  
SEQUENCE    
  fsIpIndex INTEGER
  fsIpLowIPaddr IpAddress
  fsIpHighIPaddr IpAddress
  fsIpGptName DisplayString
  fsIpPri INTEGER
  fsIpNatConfigNum INTEGER
  fsIpStatus INTEGER

FsIpRipAccList1TableEntry  
SEQUENCE    
  fsIpRipAccList1Index INTEGER
  fsIpRipAccList1NetNum IpAddress
  fsIpRipAccList1NetMask IpAddress
  fsIpRipAccList1Status INTEGER

FsIpRipAccList2TableEntry  
SEQUENCE    
  fsIpRipAccList2Index INTEGER
  fsIpRipAccList2NetNum IpAddress
  fsIpRipAccList2NetMask IpAddress
  fsIpRipAccList2Status INTEGER

FsIpRipAccList3TableEntry  
SEQUENCE    
  fsIpRipAccList3Index INTEGER
  fsIpRipAccList3NetNum IpAddress
  fsIpRipAccList3NetMask IpAddress
  fsIpRipAccList3Status INTEGER

FsIpRipAccList4TableEntry  
SEQUENCE    
  fsIpRipAccList4Index INTEGER
  fsIpRipAccList4NetNum IpAddress
  fsIpRipAccList4NetMask IpAddress
  fsIpRipAccList4Status INTEGER

FsIpRipAccList5TableEntry  
SEQUENCE    
  fsIpRipAccList5Index INTEGER
  fsIpRipAccList5NetNum IpAddress
  fsIpRipAccList5NetMask IpAddress
  fsIpRipAccList5Status INTEGER

FsIpRipInterfaceTableEntry  
SEQUENCE    
  fsIpRipInterfaceIndex INTEGER
  fsIpRipInterfaceIPAddress IpAddress
  fsIpRipInterfaceNetMask IpAddress
  fsIpRipGptName DisplayString
  fsIpRipInterfaceNextHop IpAddress
  fsIpRipInterfaceMode INTEGER
  fsIpRipExtraRecHops INTEGER
  fsIpRipRouterProtocol INTEGER
  fsIpRipRouterRecMode INTEGER
  fsIpRipInAccListNo INTEGER
  fsIpRipOutAccListNo INTEGER
  fsIpRipNatConfigNum INTEGER
  fsIpRipBackupIpAddr IpAddress
  fsIpRipInterfaceStatus INTEGER

FsIpRipStaticTableEntry  
SEQUENCE    
  fsIpRipStaticIndex INTEGER
  fsIpRipStaticIPAddress IpAddress
  fsIpRipStaticNetMask IpAddress
  fsIpRipStaticGptName DisplayString
  fsIpRipStaticNextHop IpAddress
  fsIpRipStaticNumberOfHops INTEGER
  fsIpRipStaticStatus INTEGER

FsIpNameTableEntry  
SEQUENCE    
  fsIpNameIndex INTEGER
  fsIpNameIPAddress IpAddress
  fsIpNameTcpPort INTEGER
  fsIpNameIPName DisplayString
  fsIpNameStatus INTEGER

FsIpFilteringTableEntry  
SEQUENCE    
  fsIpFilteringIndex INTEGER
  fsIpFilteringSourceIPAddrLow IpAddress
  fsIpFilteringSourceIPAddrHigh IpAddress
  fsIpFilteringSourceIPPortLow DisplayString
  fsIpFilteringSourceIPPortHigh DisplayString
  fsIpFilteringDesIPAddrLow IpAddress
  fsIpFilteringDesIPAddrHigh IpAddress
  fsIpFilteringDesIPPortLow DisplayString
  fsIpFilteringDesIPPortHigh DisplayString
  fsIpFilteringProtocol INTEGER
  fsIpFilteringGptName DisplayString
  fsIpFilteringDirection INTEGER
  fsIpFilteringAction INTEGER
  fsIpFilteringDesc DisplayString
  fsIpFilteringStatus INTEGER

FsIpPriTableEntry  
SEQUENCE    
  fsIpPriIndex INTEGER
  fsIpPriSourceIPAddrLow IpAddress
  fsIpPriSourceIPAddrHigh IpAddress
  fsIpPriSourceIPPortLow DisplayString
  fsIpPriSourceIPPortHigh DisplayString
  fsIpPriDesIPAddrLow IpAddress
  fsIpPriDesIPAddrHigh IpAddress
  fsIpPriDesIPPortLow DisplayString
  fsIpPriDesIPPortHigh DisplayString
  fsIpPriProtocol INTEGER
  fsIpPriGptName DisplayString
  fsIpPriPriority INTEGER
  fsIpPriStatus INTEGER

FsIpNatCfg1StaticEntry  
SEQUENCE    
  fsIpNatCfg1StaticIndex INTEGER
  fsIpNatCfg1StaticPro INTEGER
  fsIpNatCfg1StaticPriAddrLow IpAddress
  fsIpNatCfg1StaticPriAddrHigh IpAddress
  fsIpNatCfg1StaticPriPortLow INTEGER
  fsIpNatCfg1StaticPriPortHigh INTEGER
  fsIpNatCfg1StaticPubAddrLow IpAddress
  fsIpNatCfg1StaticPubAddrHigh IpAddress
  fsIpNatCfg1StaticPubPortLow INTEGER
  fsIpNatCfg1StaticPubPortHigh INTEGER
  fsIpNatCfg1StaticStatus INTEGER

FsIpNatCfg2StaticEntry  
SEQUENCE    
  fsIpNatCfg2StaticIndex INTEGER
  fsIpNatCfg2StaticPro INTEGER
  fsIpNatCfg2StaticPriAddrLow IpAddress
  fsIpNatCfg2StaticPriAddrHigh IpAddress
  fsIpNatCfg2StaticPriPortLow INTEGER
  fsIpNatCfg2StaticPriPortHigh INTEGER
  fsIpNatCfg2StaticPubAddrLow IpAddress
  fsIpNatCfg2StaticPubAddrHigh IpAddress
  fsIpNatCfg2StaticPubPortLow INTEGER
  fsIpNatCfg2StaticPubPortHigh INTEGER
  fsIpNatCfg2StaticStatus INTEGER

FsIpxTableEntry  
SEQUENCE    
  fsIpxIndex INTEGER
  fsIpxNetNum DisplayString
  fsIpxPri INTEGER
  fsIpxGptName DisplayString
  fsIpxSapMode INTEGER
  fsIpxStatus INTEGER

FsFrameRelayRoutingEntry  
SEQUENCE    
  fsFRRouteIndex INTEGER
  fsFRFirstGptName DisplayString
  fsFRFirstPri INTEGER
  fsFRSecondGptName DisplayString
  fsFRSecondPri INTEGER
  fsFRStatus INTEGER

FsVoiceRoutingATPEntry  
SEQUENCE    
  fsATPIndex INTEGER
  fsATPPhoneAddr DisplayString
  fsATPMinDigitReq INTEGER
  fsATPMaxDigitReq INTEGER
  fsATPDigitStrip INTEGER
  fsATPPrefixStr DisplayString
  fsATPHuntGrpId DisplayString
  fsATPGPTName DisplayString
  fsATPStatus INTEGER

FsVoiceRoutingHuntEntry  
SEQUENCE    
  fsHuntIndex INTEGER
  fsHuntGroupId INTEGER
  fsHuntGPTName DisplayString
  fsMappedToHuntId DisplayString
  fsHuntMode INTEGER
  fsHuntStatus INTEGER

FsSnaSdlcFrCfgEntry  
SEQUENCE    
  fsSnaSdlcFrIndex INTEGER
  fsSnaSdlcFrSdlcPortNum INTEGER
  fsSnaSdlcFrSdlcStnAddr DisplayString
  fsSnaSdlcFrLocalMAC DisplayString
  fsSnaSdlcFrLocalSAP DisplayString
  fsSnaSdlcFrRemoteMAC DisplayString
  fsSnaSdlcFrRemoteSAP DisplayString
  fsSnaSdlcFrFRGPTName DisplayString
  fsSnaSdlcFrPriority INTEGER
  fsSnaSdlcFrXidProcessing INTEGER
  fsSnaSdlcFrPUType INTEGER
  fsSnaSdlcFrXidValue DisplayString
  fsSnaSdlcFrAdminStatus INTEGER

FsSnaLlcFrCfgEntry  
SEQUENCE    
  fsSnaLlcFrIndex INTEGER
  fsSnaLlcFrLLCGptName DisplayString
  fsSnaLlcFrLocalMAC DisplayString
  fsSnaLlcFrLocalSAP DisplayString
  fsSnaLlcFrLocalMapSAP DisplayString
  fsSnaLlcFrFRGptName DisplayString
  fsSnaLlcFrRemoteMAC DisplayString
  fsSnaLlcFrRemoteSAP DisplayString
  fsSnaLlcFrRemoteMapSAP DisplayString
  fsSnaLlcFrPriority INTEGER
  fsSnaLlcFrXidProcessing INTEGER
  fsSnaLlcFrAdminStatus INTEGER

FsSnaSdlcLlcCfgEntry  
SEQUENCE    
  fsSnaSdlcLlcIndex INTEGER
  fsSnaSdlcLlcSdlcPortNum INTEGER
  fsSnaSdlcLlcCUAddr DisplayString
  fsSnaSdlcLlcEmuMAC DisplayString
  fsSnaSdlcLlcEmuSAP DisplayString
  fsSnaSdlcLlcRemoteMAC DisplayString
  fsSnaSdlcLlcRemoteSAP DisplayString
  fsSnaSdlcLlcFRGptName DisplayString
  fsSnaSdlcLlcXidProcessing INTEGER
  fsSnaSdlcLlcPUType INTEGER
  fsSnaSdlcLlcXidValue DisplayString
  fsSnaSdlcLlcAdminStatus INTEGER

FsX25NewGlobSwEntry  
SEQUENCE    
  fsX25NewGlobSwIndex INTEGER
  fsX25NewGlobSwDestAddr DisplayString
  fsX25NewGlobSwPort INTEGER
  fsX25NewGlobSwStatus INTEGER

FsGPTEntry  
SEQUENCE    
  fsGPTIndex INTEGER
  fsGPTPathName DisplayString
  fsGPTPathType INTEGER
  fsGPTPort INTEGER
  fsGPTDLCINum DisplayString
  fsGPTX121SrcAddress DisplayString
  fsGPTX121DestAddress DisplayString
  fsGPTBackupPathName DisplayString
  fsGPTSVCSrcAddress DisplayString
  fsGPTSVCDestAddress DisplayString
  fsGPTPVCNumber DisplayString
  fsGPTIPDestAddress DisplayString
  fsGPTUDPPort DisplayString
  fsGPTChan INTEGER
  fsGPTAdminStatus INTEGER

FsFRMEntry  
SEQUENCE    
  fsFRMIndex INTEGER
  fsFRMPathName DisplayString
  fsFRMMemberPathName DisplayString
  fsFRMStatus INTEGER

FsExtDialupDevEntry  
SEQUENCE    
  fsExtDevIndex INTEGER
  fsExtDevPort INTEGER
  fsExtDevModemType INTEGER
  fsExtDevStatus INTEGER

FsChanMainConfigEntry  
SEQUENCE    
  fsChanConfigChanNo INTEGER
  fsChanConfigAdminStatus INTEGER
  fsChanConfigVoiceProIx INTEGER
  fsChanConfigFaxProIx INTEGER
  fsChanConfigModemProIx INTEGER
  fsChanConfigDataProIx INTEGER
  fsChanConfigFTMUPathName DisplayString
  fsChanConfigProBit INTEGER
  fsChanConfigCompandLaws INTEGER
  fsChanConfigTeleSigMode INTEGER
  fsChanConfigDialOutMode INTEGER
  fsChanConfigTeleSigProtocol INTEGER
  fsChanConfigRxGain DisplayString
  fsChanConfigTxGain DisplayString
  fsChanConfigMainStatus INTEGER

FsChanMoreConfigEntry  
SEQUENCE    
  fsChanConfigMoreChanNo INTEGER
  fsChanConfigIdleNoiseLevel DisplayString
  fsChanConfigCallLimit DisplayString
  fsChanConfigWaitForAnswer DisplayString
  fsChanConfigWaitForHangup DisplayString
  fsChanConfigFaxHoldoverDelay INTEGER
  fsChanConfigOffHookDelay INTEGER
  fsChanConfigToneOnTime INTEGER
  fsChanConfigToneOffTime INTEGER
  fsChanConfigPriLineAutoRingdown DisplayString
  fsChanConfigTranDestChan INTEGER
  fsChanConfigTranSubChan INTEGER
  fsChanConfigMoreStatus INTEGER

FsFXSLoopStartConfigEntry  
SEQUENCE    
  fsFXSLoopChanNo INTEGER
  fsFXSLoopOffhookDebouInter INTEGER
  fsFXSLoopOnhookDebouInter INTEGER
  fsFXSLoopOffhookCondDecTime INTEGER
  fsFXSLoopOrgOnhookDecTime INTEGER
  fsFXSLoopRecOnhookDecTime INTEGER
  fsFXSLoopSupDisWaitTime INTEGER
  fsFXSLoopSupDisDurTime INTEGER
  fsFXSLoopStatus INTEGER

FsFXOLoopStartConfigEntry  
SEQUENCE    
  fsFXOLoopChanNo INTEGER
  fsFXOLoopRingDebouInter INTEGER
  fsFXOLoopRingInterPulseTime INTEGER
  fsFXOLoopRingInterCycleTime INTEGER
  fsFXOLoopDisDurTime INTEGER
  fsFXOLoopGuardOutTime INTEGER
  fsFXOLoopPortTimeout INTEGER
  fsFXOLoopStatus INTEGER

FsFXSGroundStartConfigEntry  
SEQUENCE    
  fsFXSGroundChanNo INTEGER
  fsFXSGroundOffhookDebouInter INTEGER
  fsFXSGroundOnhookDebouInter INTEGER
  fsFXSGroundOrgOnhookDecTime INTEGER
  fsFXSGroundRecOnhookDecTime INTEGER
  fsFXSGroundMinRingGroundTime INTEGER
  fsFXSGroundMaxWaitCloseTime INTEGER
  fsFXSGroundMinWaitOpenTime INTEGER
  fsFXSGroundStatus INTEGER

FsFXOGroundStartConfigEntry  
SEQUENCE    
  fsFXOGroundChanNo INTEGER
  fsFXOGroundLoopOpenDebouInter INTEGER
  fsFXOGroundMaxGroundWaitTime INTEGER
  fsFXOGroundStatus INTEGER

FsEMImmeConfigEntry  
SEQUENCE    
  fsEMImmeChanNo INTEGER
  fsEMImmeOffhookDebouInter INTEGER
  fsEMImmeOnhookDebouInter INTEGER
  fsEMImmeOffhookIncomeCallTime INTEGER
  fsEMImmeOnhookCallDisTime INTEGER
  fsEMImmeClearConfDetectTime INTEGER
  fsEMImmeClearConfMaxWaitTime INTEGER
  fsEMImmeGuardAllTime INTEGER
  fsEMImmeGuardOutTime INTEGER
  fsEMImmeOffhookCongToneTime INTEGER
  fsEMImmeStatus INTEGER

FsEMDelayStartConfigEntry  
SEQUENCE    
  fsEMDelayChanNo INTEGER
  fsEMDelayOffhookDebouInter INTEGER
  fsEMDelayOnhookDebouInter INTEGER
  fsEMDelayOffhookIncomeCallTime INTEGER
  fsEMDelayOnhookCallDisTime INTEGER
  fsEMDelayClearConfDetectTime INTEGER
  fsEMDelayClearConfMaxWaitTime INTEGER
  fsEMDelayGuardAllTime INTEGER
  fsEMDelayGuardOutTime INTEGER
  fsEMDelayMinIncallDelayTime INTEGER
  fsEMDelayMaxIncallDelayTime INTEGER
  fsEMDelayInDigitIgnoreTime INTEGER
  fsEMDelayIntegCheckMode INTEGER
  fsEMDelayMinOutcallDelayTime INTEGER
  fsEMDelayMaxOutcallDelayTime INTEGER
  fsEMDelayOutcallDelayCheckTime INTEGER
  fsEMDelayStatus INTEGER

FsEMWinkStartConfigEntry  
SEQUENCE    
  fsEMWinkChanNo INTEGER
  fsEMWinkOffhookDebouInter INTEGER
  fsEMWinkOnhookDebouInter INTEGER
  fsEMWinkOffhookIncomeCallTime INTEGER
  fsEMWinkOnhookCallDisTime INTEGER
  fsEMWinkClearConfDetectTime INTEGER
  fsEMWinkClearConfMaxWaitTime INTEGER
  fsEMWinkGuardAllTime INTEGER
  fsEMWinkGuardOutTime INTEGER
  fsEMWinkMinIncallDelayTime INTEGER
  fsEMWinkMaxIncallDelayTime INTEGER
  fsEMWinkIncallDurTime INTEGER
  fsEMWinkIncallDigitIgnoreTime INTEGER
  fsEMWinkMaxOutcallDelayTime INTEGER
  fsEMWinkMinOutcallDurTime INTEGER
  fsEMWinkMaxOutcallDurTime INTEGER
  fsEMWinkStatus INTEGER

FsChanProfileTableEntry  
SEQUENCE    
  fsChanProfileIndex INTEGER
  fsChanUsage INTEGER
  fsChanCodecCodeType INTEGER
  fsChanVoiceInfoField INTEGER
  fsChanNetworkJitter INTEGER
  fsChanNetworkDelay INTEGER
  fsChanVoiceActDetector INTEGER
  fsChanDTMFRelayMode INTEGER
  fsChanEchoCancelMode INTEGER
  fsChanEchoCancelTailLength INTEGER
  fsChanFaxRate INTEGER
  fsChanFaxInactTimeout INTEGER
  fsChanNonLinProceMode INTEGER
  fsChanEncapType INTEGER
  fsChanVADThreshold DisplayString
  fsChanBlockSplitOptMode INTEGER
  fsChanEnhanceBits INTEGER
  fsChanProfileStatus INTEGER

FsDynamicConfigEntry  
SEQUENCE    
  fsDyConfigChanNo INTEGER
  fsDyConfigRxGain DisplayString
  fsDyConfigTxGain DisplayString
  fsDyAdminStatus INTEGER
  fsDyVoiceRoutingUpdate INTEGER
  fsDyConfigStatus INTEGER

Defined Values

fsGeneralParms 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1
OBJECT IDENTIFIER    

fsRouting 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2
OBJECT IDENTIFIER    

fsStats 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.3
OBJECT IDENTIFIER    

fsT1DsuConfig 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4
OBJECT IDENTIFIER    

fsE1DsuConfig 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.5
OBJECT IDENTIFIER    

fsGpt 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6
OBJECT IDENTIFIER    

fsIsdnConfig 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.7
OBJECT IDENTIFIER    

fsExtDialupDev 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.8
OBJECT IDENTIFIER    

fsVoiceConfig 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9
OBJECT IDENTIFIER    

fsPortProtocol 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.10
OBJECT IDENTIFIER    

fsPortInterface 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.11
OBJECT IDENTIFIER    

fsReloadFactoryValues 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.1
Setting this object to initiate reloads factory defaults.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER other(0), initiate(1)  

fsResetUnit 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.2
Setting this object to initiate resets the control logic of all modules.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER other(0), initiate(1)  

fsSaveToNonVolatile 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.3
Setting this object to initiate saves the database to non-volatile memory.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER other(0), initiate(1)  

fsFirmwareVersion 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.4
Firmware Name and Version number.
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..50)  

fsParamModStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.5
Indicates if any parameters have been modified.
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER notModified(0), parameterModified(1)  

fsClearAllStats 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.6
Set this to clear all of the statistics.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER other(0), initiate(1)  

fsClockSource 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.7
Select the clock source.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER external(0), internal(1)  

fsActiveCodeRegion 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.8
Displays the active code region. There can be two (2) code regions.
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsSoftwareVersion 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.9
Software version.
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..50)  

fsMACAddress 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.10
MAC address.
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString 12  

fsDatabase 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.11
OBJECT IDENTIFIER    

fsActiveDataBase 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.11.1
Displays the active database. There can be two (2) databases.
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsDatabaseToBeUsed 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.11.2
Select the database to use and make active.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER one(1), two(2)  

fsClearDatabase 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.11.3
Clear the database.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER one(1), two(2)  

fsSystemOne 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.12
OBJECT IDENTIFIER    

fsLoadSysOneDefaults 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.12.1
System One defaults.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER other(0), initiate(1)  

fsLoadAmadeusDefaults 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.12.2
Load Amadeus defaults.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER other(0), initiate(1)  

fsLoadSysOneNet97Defaults 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.12.3
System One Net97 defaults.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER other(0), initiate(1)  

fsNetworkLoader 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13
OBJECT IDENTIFIER    

fsHostIPAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.1
Remote Host Address
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsCodeFileName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.2
Path to remote download file
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(1..128)  

fsLoadTimeOut 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.3
Time out for downloading
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsRegion1Priority 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.4
Primary setting for region #1
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER primary(1), secondary(2), undefined(3)  

fsRegion2Priority 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.5
Primary setting for region #2
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER primary(1), secondary(2), undefined(3)  

fsActiveDatabase 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.6
Active database
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER one(1), two(2), undefined(3)  

fsEraseInactiveRegion 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.7
Trigger to erase inactive code region
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER other(0), initiate(1)  

fsInitDownload 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.8
Trigger to downloading
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER other(0), initiate(1)  

fsNetLoaderSectorTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.9
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsNetLoaderSectorTableEntry

fsNetLoaderSectorTableEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.9.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsNetLoaderSectorTableEntry  

fsNetLoaderSectorTableIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.9.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsNetLoaderSectorState 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.9.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER empty(0), not-empty(1)  

fsNetLoaderSectorErase 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.13.9.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), erase(2)  

fsCsuDsuSpeed 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.14
CSU/DSU speed.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER k56000(0), k64000(1), auto-detect(2)  

fsDistributedSystem 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.15
OBJECT IDENTIFIER    

fsFradRole 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.15.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER master(1), slave(2), none(3)  

fsFradBoardTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.15.2
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsBoradTableEntry

fsBoradTableEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.15.2.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsBoradTableEntry  

fsFradBoardIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.15.2.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsFradBoardName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.15.2.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(15)  

fsFradBoardMacAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.15.2.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(12)  

fsFradBoardStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.15.2.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), delete(3), modify(4)  

fsIpLogging 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.16
OBJECT IDENTIFIER    

fsIpLogStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.16.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsIpLogAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.16.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpLogFacility 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.16.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER syslog(1), local0(2), local1(3), local2(4), local3(5), local4(6), local5(7), local6(8), local7(9), invalid(10)  

fsCopyConfig 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17
OBJECT IDENTIFIER    

fsLocALocType 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER eeprom-database1(1), eeprom-database2(2), sysram-database(3), tftp-server(4)  

fsLocALoadMethod 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER normal(1), best-fit(2)  

fsLocATFTPSerAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsLocATFTPFileName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString 64  

fsLocBLocType 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER eeprom-database1(1), eeprom-database2(2), sysram-database(3), tftp-server(4)  

fsLocBLoadMethod 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER normal(1), best-fit(2)  

fsLocBTFTPSerAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsLocBTFTPFileName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString 64  

fsInitCopyAtoB 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER other(0), initiate(1)  

fsInitCopyBtoA 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER other(0), initiate(1)  

fsInitCopyActionStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.17.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..50)  

fsFradModelId 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.18
Setting this object to identify the frad.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER fastcomm-F9100-SN-NI(1), fastcomm-F9100-SN-NE(2), fastcomm-F9100-DN-NI(3), fastcomm-F9100-DN-NE(4), fastcomm-F9100-TN-NE(5), fastcomm-F9100-EN-NE(6), fastcomm-F9100-SQ-NI(7), fastcomm-F9100-SQ-NL(8), fastcomm-F9100-DQ-NI(9), fastcomm-F9100-DQ-NL(10), fastcomm-F9100-SM-NI(11), fastcomm-F9100-DM-NI(12), fastcomm-F9200-SR-NI(13), fastcomm-F9200-SR-NL(14), fastcomm-F9200-DR-NI(15), fastcomm-F9200-DR-NL(16), fastcomm-F9200-SS-NI(17), fastcomm-F9200-SS-NE(18), fastcomm-F9200-DS-NI(19), fastcomm-F9200-DS-NE(20), fastcomm-F9200-SN-NI(21), fastcomm-F9200-SN-NE(22), fastcomm-F9200-DN-NI(23), fastcomm-F9200-DN-NE(24), fastcomm-F9100-SW-NI(25), fastcomm-F9100-SW-NL(26), fastcomm-F9100-DW-NI(27), fastcomm-F9100-DW-NL(28), fastcomm-F9100-SV-NI(29), fastcomm-F9100-SV-NE(30), fastcomm-F9100-DV-NI(31), fastcomm-F9100-DV-NE(32), fastcomm-F9100-SN-NW(33), fastcomm-F9100-DN-NW(34), fastcomm-F9200-SN-NW(35), fastcomm-F9200-DN-NW(36), fastcomm-F9200-TN-NI(37), fastcomm-F9200-TN-NE(38), fastcomm-F9200-TS-NI(39), fastcomm-F9200-TS-NE(40), fastcomm-F9200-TR-NI(41), fastcomm-F9200-TR-NL(42), fastcomm-F9200-TN-NW(43), fastcomm-F9200-TM-NI(44), fastcomm-F9200-TM-NL(45), fastcomm-F9200-EN-NI(46), fastcomm-F9200-EN-NE(47), fastcomm-F9200-ES-NI(48), fastcomm-F9200-ES-NE(50), fastcomm-F9200-ER-NI(51), fastcomm-F9200-ER-NL(52), fastcomm-F9200-EN-NW(53), fastcomm-F9200-EM-NI(54), fastcomm-F9200-EM-NL(55), fastcomm-F9200-SM-NI(56), fastcomm-F9200-SM-NL(57), fastcomm-F9200-DM-NI(58), fastcomm-F9200-DM-NL(59), fastcomm-F9900-GlobalStack(60)  

fsSystemUsage 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.19
OBJECT IDENTIFIER    

fsBuffUtilization 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.19.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsRAMUtilization 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.19.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsEEPROMUtilization 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.19.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsCPUUtilization 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.1.19.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpRouting 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1
OBJECT IDENTIFIER    

fsIpRoutingMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.1
IP routing mode (Static, RIP).
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER static(1), rip(2)  

fsIpStaticRouting 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2
OBJECT IDENTIFIER    

fsIpProxyARP 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2.1
Proxy ARP (enabled, disabled).
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enabled(1), disabled(2)  

fsIpDefaultRouter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2.2
Address of the IP default router.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpToDlciTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2.3
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpToDlciEntry

fsIpToDlciEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2.3.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpToDlciEntry  

fsIpIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2.3.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpLowIPaddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2.3.1.2
Low IP address in the range.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpHighIPaddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2.3.1.3
High IP address in the range.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpGptName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2.3.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(11)  

fsIpPri 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2.3.1.5
Priority for the IP address.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER immediate(0), high(1), medium(2), low(3), undefined(4), n-a(222)  

fsIpNatConfigNum 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2.3.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.2.3.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpRipRouting 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3
OBJECT IDENTIFIER    

fsIpRipIPV2Passwed 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpRipIPDynLinkSupport 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER disable(0), enable(1)  

fsIpRipAccList1Action 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER allow(1), deny(2)  

fsIpRipAccList2Action 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER allow(1), deny(2)  

fsIpRipAccList3Action 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER allow(1), deny(2)  

fsIpRipAccList4Action 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER allow(1), deny(2)  

fsIpRipAccList5Action 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER allow(1), deny(2)  

fsIpRipAccList1Table 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.9
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpRipAccList1TableEntry

fsIpRipAccList1TableEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.9.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpRipAccList1TableEntry  

fsIpRipAccList1Index 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.9.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpRipAccList1NetNum 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.9.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipAccList1NetMask 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.9.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipAccList1Status 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.9.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpRipAccList2Table 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.10
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpRipAccList2TableEntry

fsIpRipAccList2TableEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.10.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpRipAccList2TableEntry  

fsIpRipAccList2Index 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.10.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpRipAccList2NetNum 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.10.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipAccList2NetMask 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.10.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipAccList2Status 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.10.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpRipAccList3Table 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.11
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpRipAccList3TableEntry

fsIpRipAccList3TableEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.11.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpRipAccList3TableEntry  

fsIpRipAccList3Index 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.11.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpRipAccList3NetNum 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.11.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipAccList3NetMask 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.11.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipAccList3Status 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.11.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpRipAccList4Table 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.12
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpRipAccList4TableEntry

fsIpRipAccList4TableEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.12.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpRipAccList4TableEntry  

fsIpRipAccList4Index 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.12.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpRipAccList4NetNum 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.12.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipAccList4NetMask 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.12.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipAccList4Status 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.12.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpRipAccList5Table 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.13
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpRipAccList5TableEntry

fsIpRipAccList5TableEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.13.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpRipAccList5TableEntry  

fsIpRipAccList5Index 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.13.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpRipAccList5NetNum 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.13.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipAccList5NetMask 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.13.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipAccList5Status 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.13.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpRipInterfaceTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpRipInterfaceTableEntry

fsIpRipInterfaceEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpRipInterfaceTableEntry  

fsIpRipInterfaceIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpRipInterfaceIPAddress 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.2
Interface IP address for RIP routing.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipInterfaceNetMask 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.3
Network mask.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipGptName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(11)  

fsIpRipInterfaceNextHop 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.5
Network mask.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipInterfaceMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.6
RIP mode (On, Send, Listen, Off).
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER on(1), send(2), listen(3), off(4)  

fsIpRipExtraRecHops 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.7
Number of hops.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..10  

fsIpRipRouterProtocol 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER ripv1-comp(1), ripv1(2), ripv2(3)  

fsIpRipRouterRecMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER both(1), ripv1-only(2), ripv2-only(3)  

fsIpRipInAccListNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..5  

fsIpRipOutAccListNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..5  

fsIpRipNatConfigNum 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpRipBackupIpAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.13
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipInterfaceStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.14.1.14
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpRipStaticTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.15
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpRipStaticTableEntry

fsIpRipStaticEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.15.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpRipStaticTableEntry  

fsIpRipStaticIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.15.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpRipStaticIPAddress 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.15.1.2
Static IP address.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipStaticNetMask 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.15.1.3
Network mask.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipStaticGptName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.15.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(11)  

fsIpRipStaticNextHop 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.15.1.5
Static routing next gateway.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpRipStaticNumberOfHops 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.15.1.6
Number of hops.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..15  

fsIpRipStaticStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.3.15.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpNameTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpNameTableEntry

fsIpNameEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.6.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpNameTableEntry  

fsIpNameIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.6.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpNameIPAddress 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.6.1.2
IP address of the named FRAD.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNameTcpPort 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.6.1.3
TCP port number.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..65535  

fsIpNameIPName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.6.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(1..12)  

fsIpNameStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.6.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpFiltering 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7
OBJECT IDENTIFIER    

fsIpFilteringEnable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsIpFilteringLogging 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsIpFilteringFacility 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER syslog(1), local0(2), local1(3), local2(4), local3(5), local4(6), local5(7), local6(8), local7(9), invalid(10)  

fsIpFilteringAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpFilteringTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpFilteringTableEntry

fsIpFilteringEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpFilteringTableEntry  

fsIpFilteringIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpFilteringSourceIPAddrLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpFilteringSourceIPAddrHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpFilteringSourceIPPortLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpFilteringSourceIPPortHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpFilteringDesIPAddrLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpFilteringDesIPAddrHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpFilteringDesIPPortLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpFilteringDesIPPortHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpFilteringProtocol 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER any(0), tcp(1), udp(2), icmp(3), ack(4), tcp-ini(5)  

fsIpFilteringGptName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(11)  

fsIpFilteringDirection 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER incoming(0), outgoing(1), both(2)  

fsIpFilteringAction 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.13
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER deny(0), allow(1)  

fsIpFilteringDesc 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.14
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(1..40)  

fsIpFilteringStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.7.5.1.15
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpPriority 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8
OBJECT IDENTIFIER    

fsIpPriEnable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsIpPriDefPriority 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER immediate(0), high(1), medium(2), low(3)  

fsIpPriServiceEnable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsIpPriServiceLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpPriServiceMed 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpPriServiceHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpPriServiceImmed 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpPriTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpPriTableEntry

fsIpPriEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpPriTableEntry  

fsIpPriIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpPriSourceIPAddrLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpPriSourceIPAddrHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpPriSourceIPPortLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpPriSourceIPPortHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpPriDesIPAddrLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpPriDesIPAddrHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpPriDesIPPortLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpPriDesIPPortHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsIpPriProtocol 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER any(0), tcp(1), udp(2), icmp(3)  

fsIpPriGptName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(11)  

fsIpPriPriority 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER immediate(1), high(2), medium(3), low(4)  

fsIpPriStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.8.8.1.13
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpDHCP 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.9
OBJECT IDENTIFIER    

fsIpDHCPPrimaryAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.9.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpDHCPSecondaryAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.9.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNAT 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10
OBJECT IDENTIFIER    

fsIpNATCfg1 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1
OBJECT IDENTIFIER    

fsIpNATCfg2 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2
OBJECT IDENTIFIER    

fsIpNatCfg1NATStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2), undefined(3)  

fsIpNatCfg1IPMasMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER dynamic(1), static(2), undefined(3)  

fsIpNatCfg1NATIPMasAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNatCfg1Logging 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2), undefined(3)  

fsIpNatCfg1NATLogAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNATCfg1Facility 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER syslog(1), local0(2), local1(3), local2(4), local3(5), local4(6), local5(7), local6(8), local7(9), invalid(10)  

fsIpNatCfg1StaticTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpNatCfg1StaticEntry

fsIpNatCfg1StaticEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpNatCfg1StaticEntry  

fsIpNatCfg1StaticIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpNatCfg1StaticPro 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER tcp(1), udp(2), icmp(3)  

fsIpNatCfg1StaticPriAddrLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNatCfg1StaticPriAddrHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNatCfg1StaticPriPortLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpNatCfg1StaticPriPortHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpNatCfg1StaticPubAddrLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNatCfg1StaticPubAddrHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNatCfg1StaticPubPortLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpNatCfg1StaticPubPortHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpNatCfg1StaticStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.1.7.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpNatCfg2NATStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2), undefined(3)  

fsIpNatCfg2IPMasMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER dynamic(1), static(2), undefined(3)  

fsIpNatCfg2NATIPMasAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNatCfg2Logging 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2), undefined(3)  

fsIpNatCfg2NATLogAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNATCfg2Facility 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER syslog(1), local0(2), local1(3), local2(4), local3(5), local4(6), local5(7), local6(8), local7(9), invalid(10)  

fsIpNatCfg2StaticTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpNatCfg2StaticEntry

fsIpNatCfg2StaticEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpNatCfg2StaticEntry  

fsIpNatCfg2StaticIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpNatCfg2StaticPro 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER tcp(1), udp(2), icmp(3)  

fsIpNatCfg2StaticPriAddrLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNatCfg2StaticPriAddrHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNatCfg2StaticPriPortLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpNatCfg2StaticPriPortHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpNatCfg2StaticPubAddrLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNatCfg2StaticPubAddrHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsIpNatCfg2StaticPubPortLow 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpNatCfg2StaticPubPortHigh 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpNatCfg2StaticStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.1.10.2.7.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsIpxRouting 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2
OBJECT IDENTIFIER    

fsIpxRoutingMethod 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.1
IPX routing or IPX passthru (via serial port only).
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER ipx-router(1), ipx-passthru(2), undefined(3)  

fsIpxEncapsulationMethod 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.2
IPX compatibility mode (IETF or CISCO).
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER ietf(1), cisco(2)  

fsIpxPassThruGPTName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(11)  

fsIpxFrameRelayPri 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.4
Priority for the DLCI selected.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER immediate(0), high(1), medium(2), low(3), not-apply(4)  

fsIpxRipPacketPri 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.5
IPX RIP packet priority.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER immediate(0), high(1), medium(2), low(3)  

fsIpxSapPacketPri 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.6
IPX SAP packet priority.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER immediate(0), high(1), medium(2), low(3)  

fsIpxWANFlag 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER active(1), inactive(2)  

fsIpxPrimaryNetwork 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..8)  

fsIpxRouterName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..48)  

fsIpxNetworkSize 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER small(1), medium(2), large(3)  

fsIpxRouteTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.11
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsIpxTableEntry

fsIpxTableEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.11.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsIpxTableEntry  

fsIpxIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.11.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsIpxNetNum 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.11.1.2
IPX network number.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..8)  

fsIpxPri 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.11.1.3
Priority for IPX (Immediate, High, Medium, Low).
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER immediate(0), high(1), medium(2), low(3)  

fsIpxGptName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.11.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(11)  

fsIpxSapMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.11.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER on(0), send(1), listen(2), off(3)  

fsIpxStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.2.11.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsFrameRelayRouting 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.3
OBJECT IDENTIFIER    

fsFrameRelayRoutingTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.3.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsFrameRelayRoutingEntry

fsFrameRelayRoutingEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.3.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsFrameRelayRoutingEntry  

fsFRRouteIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.3.1.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsFRFirstGptName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.3.1.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(11)  

fsFRFirstPri 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.3.1.1.3
Priority for Frame Relay routing.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER immediate(0), high(1), medium(2), low(3)  

fsFRSecondGptName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.3.1.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(11)  

fsFRSecondPri 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.3.1.1.5
Priority for Frame Relay routing.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER immediate(0), high(1), medium(2), low(3)  

fsFRStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.3.1.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsVoiceRouting 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4
OBJECT IDENTIFIER    

fsVoiceRoutingATPTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsVoiceRoutingATPEntry

fsVoiceRoutingATPEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsVoiceRoutingATPEntry  

fsATPIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.1.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsATPPhoneAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.1.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsATPMinDigitReq 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.1.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..20  

fsATPMaxDigitReq 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.1.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..20  

fsATPDigitStrip 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.1.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..20  

fsATPPrefixStr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.1.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsATPHuntGrpId 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.1.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsATPGPTName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.1.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsATPStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.1.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsVoiceRoutingHuntTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.2
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsVoiceRoutingHuntEntry

fsVoiceRoutingHuntEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.2.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsVoiceRoutingHuntEntry  

fsHuntIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.2.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsHuntGroupId 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.2.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..10  

fsHuntGPTName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.2.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsMappedToHuntId 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.2.1.4
Hunt Group can be mapped to previously configured Hunt group. Mapped to Hunt Group cannot be mapped again
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsHuntMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.2.1.5
There are two types of modes - Terminal, Circular Terminal - call is always established with the first available path mentioned in the hunt grp Circular - Every call proceeds in a round robin fashion within that hunt group
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..2  

fsHuntStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.4.2.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsSna 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7
OBJECT IDENTIFIER    

fsSnaAdminStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.1
This object reflects the desired status of the SNA Switching module. If this value is set to 'down', SNA Switching is disabled. If this value is set to 'up', SNA Switching is enabled.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER down(1), up(2)  

fsSnaSwTstXidRetries 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.2
This object reflects the maximum number of retries permitted for TEST and XID pdus.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..20  

fsSnaSwTstXidTmr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.3
This object reflects the value of the XID-TEST timer in seconds.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..60  

fsSnaSessRestartTmr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.4
This object reflects the value of the Session-Restart timer in seconds.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..180  

fsSnaPseudoBridgeNumber 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.8
The pseudo-bridge number for the FRAD
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsSnaPseudoRingNumber 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.9
The pseudo-ring number for the FRAD
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsSnaSdlcFrCfgTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10
Configuration Table for SDLC-FR Switching. This table would contain the SDLC-FR switching entries, indexed by the table index 'fsSnaSdlcFrIndex'.
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsSnaSdlcFrCfgEntry

fsSnaSdlcFrCfgEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1
Config Table Entry for SDLC-FR switching scenario.
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsSnaSdlcFrCfgEntry  

fsSnaSdlcFrIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.1
The index value which uniquely identifies this SDLC-FR switching configuration table entry.
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsSnaSdlcFrSdlcPortNum 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.2
The SDLC Port for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER portN(1), port1(2), port2(3), port3(4), port4(5), port10(10), port11(11), port12(12), port13(13), port14(14), port15(15), port16(16), port17(17), port18(18), port19(19), port20(20), port21(21), port22(22), port23(23), port24(24), port25(25), port26(26), port27(27), port28(28), port29(29)  

fsSnaSdlcFrSdlcStnAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.3
The SDLC Station Address for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(2)  

fsSnaSdlcFrLocalMAC 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.4
The Pseudo-MAC address for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(12)  

fsSnaSdlcFrLocalSAP 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.5
The Pseudo-SAP for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(2)  

fsSnaSdlcFrRemoteMAC 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.6
The Remote MAC address for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(12)  

fsSnaSdlcFrRemoteSAP 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.7
The Remote SAP for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(2)  

fsSnaSdlcFrFRGPTName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.8
The GPT name for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(10)  

fsSnaSdlcFrPriority 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.9
The priority of messages for this session, when tranporting over FR.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER immediate(0), high(1), medium(2), low(3)  

fsSnaSdlcFrXidProcessing 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.10
This object reflects the type of XID processing desired. A value of 'END-TO-END-XID' indicates that end-nodes will respond to XID requests. A value of 'POLL-LLC-WITH-XID' indicates that Switching will send a XID request when it receives a TEST request from the LLC across FR network. A value of 'RESPOND-TO-SDLC-XID' indicates that Switching will respond to a XID request from an SDLC end-node. A value of 'RESPOND-TO-LLC-XID' indicates that Switching will respond to the XID request received across the FR network.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER end-to-end-xid(1), poll-llc-with-xid(2), respond-to-sdlc-xid(3), respond-to-llc-xid(4)  

fsSnaSdlcFrPUType 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.11
The Physical Unit Type for Xid Processing.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER pu1-0(1), pu2-0(2), pu4-0(4)  

fsSnaSdlcFrXidValue 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.12
The XID string to be used for XID responses.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(8)  

fsSnaSdlcFrAdminStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.10.1.13
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsSnaLlcFrCfgTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11
Configuration Table for LLC-FR Switching. This table would contain the LLC-FR switching entries, indexed by the table index 'fsSnaLlcFrIndex'.
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsSnaLlcFrCfgEntry

fsSnaLlcFrCfgEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1
Configuration Table Entry for LLC-FR switching scenario.
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsSnaLlcFrCfgEntry  

fsSnaLlcFrIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.1
The index value which uniquely identifies this LLC-FR switching configuration table entry.
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsSnaLlcFrLLCGptName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(1..12)  

fsSnaLlcFrLocalMAC 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.3
The Local MAC address for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(12)  

fsSnaLlcFrLocalSAP 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.4
The Local SAP for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(2)  

fsSnaLlcFrLocalMapSAP 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.5
The Local Mapped SAP for this switching entry. This is used only in the case of RFC1490BNN encapsulation, since multiplexed connections will be distinguished by SAP, so a unique SAP is required for each source and destination end-node. This entry must be unique for each MAC-SAP pair in the configuration table. This entry may be left blank for RFC1490BAN encapsulation.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(2)  

fsSnaLlcFrFRGptName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(1..12)  

fsSnaLlcFrRemoteMAC 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.7
The Remote MAC address for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(12)  

fsSnaLlcFrRemoteSAP 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.8
The Remote SAP for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(2)  

fsSnaLlcFrRemoteMapSAP 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.9
The Remote Mapped SAP for this switching entry. This is used only in the case of RFC1490BNN encapsulation, since multiplexed connections will be distinguished by SAP, so a unique SAP is required for each source and destination end-node. This entry must be unique for each MAC-SAP pair in the configuration table. This entry may be left blank for RFC1490BAN encapsulation.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(2)  

fsSnaLlcFrPriority 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER immediate(0), high(1), medium(2), low(3)  

fsSnaLlcFrXidProcessing 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.11
This object reflects the type of XID processing desired. A value of 'END-TO-END-XID' indicates that end-nodes will respond to XID requests. A value of 'RESPOND-TO-LLC-XID' indicates that Switching will respond to the XID request received across the FR network or from an end-node.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER end-to-end-xid(1), respond-to-llc-xid(4)  

fsSnaLlcFrAdminStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.11.1.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsSnaSdlcLlcCfgTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12
Configuration Table for SDLC-LLC Switching. This table would contain the SDLC-LLC switching entries, indexed by the table index 'fsSnaSdlcLlcIndex'.
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsSnaSdlcLlcCfgEntry

fsSnaSdlcLlcCfgEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1
Config Table Entry for SDLC-LLC switching scenario.
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsSnaSdlcLlcCfgEntry  

fsSnaSdlcLlcIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.1
The index value which uniquely identifies this SDLC-LLC switching configuration table entry.
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsSnaSdlcLlcSdlcPortNum 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.2
The SDLC Port for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER portN(1), port1(2), port2(3), port3(4), port4(5), port10(10), port11(11), port12(12), port13(13), port14(14), port15(15), port16(16), port17(17), port18(18), port19(19), port20(20), port21(21), port22(22), port23(23), port24(24), port25(25), port26(26), port27(27), port28(28), port29(29)  

fsSnaSdlcLlcCUAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.3
The SDLC Station Address for this switching entry.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(2)  

fsSnaSdlcLlcEmuMAC 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.4
The Pseudo-MAC address for this switching entry, which identifies the SDLC Station.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(12)  

fsSnaSdlcLlcEmuSAP 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.5
The Pseudo-SAP for this switching entry, which identifies the SDLC Station.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(2)  

fsSnaSdlcLlcRemoteMAC 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.6
The Remote MAC address for this switching entry, which identifies the LLC end-node.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(12)  

fsSnaSdlcLlcRemoteSAP 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.7
The Remote SAP for this switching entry, which identifies the LLC end-node.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(2)  

fsSnaSdlcLlcFRGptName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(1..12)  

fsSnaSdlcLlcXidProcessing 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.9
This object reflects the type of XID processing desired. A value of 'END-TO-END-XID' indicates that end-nodes will respond to XID requests. A value of 'POLL-LLC-WITH-XID' indicates that Switching will send a XID request when it receives a TEST request from the LLC. A value of 'RESPOND-TO-SDLC-XID' indicates that Switching will respond to a XID request from an SDLC end-node. A value of 'RESPOND-TO-LLC-XID' indicates that Switching will respond to the LLC XID request.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER end-to-end-xid(1), poll-llc-with-xid(2), respond-to-sdlc-xid(4), respond-to-llc-xid(8)  

fsSnaSdlcLlcPUType 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.10
The Physical Unit Type for Xid Processing.
Status: optional Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER pu1-0(1), pu2-0(2), pu4-0(4)  

fsSnaSdlcLlcXidValue 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.11
The XID string that may be used in XID, when Switching responds to XID requests.
Status: optional Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(8)  

fsSnaSdlcLlcAdminStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.7.12.1.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsX25NewGlob 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8
OBJECT IDENTIFIER    

fsX25NewGlobPropIdleVCTimer 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..600  

fsX25NewGlobSNAIdleVCTimer 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..600  

fsX25NewGlobIPIdleVCTimer 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.3
This object reflects the IP/IPX Idle VC Timer in seconds.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..600  

fsX25NewGlobTCHRecallTimer 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.4
This object reflects the TCh Recall Timer in seconds.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..600  

fsX25NewGlobTCHRecallCount 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.5
This object reflects the maximum TCH call retries.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..10  

fsX25NewGlobSubAddressLength 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..5  

fsX25NewGlobSwTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.7
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsX25NewGlobSwEntry

fsX25NewGlobSwEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.7.1
Configuration Table Entry for X.25 Switching Table
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsX25NewGlobSwEntry  

fsX25NewGlobSwIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.7.1.1
The index value if X.25 Switching Table.
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsX25NewGlobSwDestAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.7.1.2
The Destination address for X.25 Switching.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(15)  

fsX25NewGlobSwPort 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.7.1.3
The output port for X.25 Switching, i.e. the port through which the Destination Address can be reached.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER portN(1), port1(2), port2(3), port3(4), port4(5), port10(10), port11(11), port12(12), port13(13), port14(14), port15(15), port16(16), port17(17), port18(18), port19(19), port20(20), port21(21), port22(22), port23(23), port24(24), port25(25), port26(26), port27(27), port28(28), port29(29)  

fsX25NewGlobSwStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.2.8.7.1.4
The index value if X.25 Switching Table.
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsGPTTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsGPTEntry

fsGPTEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsGPTEntry  

fsGPTIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsGPTPathName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(10)  

fsGPTPathType 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER x25-svc(0), x25-pvc(1), fr-svc(2), fr-pvc(3), ser-port(4), ip-udp(5), voice(6), fr-multicasting(7)  

fsGPTPort 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER portN(1), port1(2), port2(3), port3(4), port4(5), port5(6), port10(10), port11(11), port12(12), port13(13), port14(14), port15(15), port16(16), port17(17), port18(18), port19(19), port20(20), port21(21), port22(22), port23(23), port24(24), port25(25), port26(26), port27(27), port28(28), port29(29), n-a(222)  

fsGPTDLCINum 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(4)  

fsGPTX121SrcAddress 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(15)  

fsGPTX121DestAddress 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(15)  

fsGPTBackupPathName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(10)  

fsGPTSVCSrcAddress 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(15)  

fsGPTSVCDestAddress 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(15)  

fsGPTPVCNumber 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(4)  

fsGPTIPDestAddress 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(15)  

fsGPTUDPPort 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.13
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(5)  

fsGPTChan 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.14
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30), n-a(222)  

fsGPTAdminStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.1.1.15
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsFRMTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.2
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsFRMEntry

fsFRMEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.2.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsFRMEntry  

fsFRMIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.2.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsFRMPathName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.2.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(10)  

fsFRMMemberPathName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.2.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(10)  

fsFRMStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.6.2.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3)  

fsT1DsuFrameFormat 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER d4(1), esf(2), unframed(3)  

fsT1DsuLineCode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER ami(1), b8zs(2)  

fsT1DsuBitStuffing 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsT1DsuLineBuildOut 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER db0(0), db-7-5(1), db-15(2), db-22-5(3), ft133(4), ft266(5), ft399(6), ft533(7), ft655(8)  

fsT1DsuClock 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER line(1), internal(2)  

fsT1DsuLineLoopBack 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsT1DsuTimeSlotDataRate 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER k48(1), k56(2), k64(3)  

fsT1DsuTimeSlots 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(24)  

fsT1DsuTimeSlotDataType 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER normal(1), invert(2)  

fsT1DsuYellowAlarm 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsT1DsuLoopbackLocalAnalog 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER up(1), down(2)  

fsT1DsuLoopbackLocalDigit 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER up(1), down(2)  

fsT1DsuLoopbackRemoteAnalog 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.13
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER up(1), down(2)  

fsT1DsuLoopbackRemoteDigit 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.4.14
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER up(1), down(2)  

fsE1DsuFrameFormat 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.5.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER framed(1), unframed(2)  

fsE1DsuCRC 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.5.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsE1DsuClock 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.5.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER line(1), internal(2)  

fsE1DsuLineLoop 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.5.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER activateloopback(1), removeloopback(2)  

fsE1DsuTimeSlots 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.5.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(24)  

fsE1DsuDataType 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.5.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER normal(1), invert(2)  

fsE1DsuDisFrame 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.5.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsE1DsuAISTrans 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.5.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsIsdnEnable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.7.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2)  

fsIsdnLocalPhe1 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.7.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(32)  

fsIsdnSPID1 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.7.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(32)  

fsIsdnLocalPhe2 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.7.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(32)  

fsIsdnSPID2 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.7.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(32)  

fsIsdnSwitchSel 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.7.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER not-defined(0), att-5ess-sym(1), bri-5esssym-stype(2), nt-dms100(3), nt-dms-100s(4), national-isdn-1(5), national-isdn-2(6)  

fsExtDialupDevTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.8.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsExtDialupDevEntry

fsExtDialupDevEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.8.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsExtDialupDevEntry  

fsExtDevIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.8.1.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsExtDevPort 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.8.1.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER portN(1), port1(2), port2(3), port3(4), port4(5), undefined(100)  

fsExtDevModemType 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.8.1.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER us-robotics(1), rockwell(2)  

fsExtDevStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.8.1.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsChannelConfig 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1
OBJECT IDENTIFIER    

fsChanMainConfigTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsChanMainConfigEntry

fsChanMainConfigEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsChanMainConfigEntry  

fsChanConfigChanNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30)  

fsChanConfigAdminStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER disabled(1), enabled(2)  

fsChanConfigVoiceProIx 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..10  

fsChanConfigFaxProIx 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..10  

fsChanConfigModemProIx 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..10  

fsChanConfigDataProIx 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..10  

fsChanConfigFTMUPathName 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsChanConfigProBit 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsChanConfigCompandLaws 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER u-law(1), a-law(2)  

fsChanConfigTeleSigMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER switch-cas(1), switch-ccs(2), tran-cas(3), tran-ccs(4)  

fsChanConfigDialOutMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER tone(1), pulse(2)  

fsChanConfigTeleSigProtocol 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER undefined(1), em-immediate(2), em-wink-start(3), em-delay-start(4), fxs-loop-start(5), fxs-ground-start(6), fxo-loop-start(7), fxo-ground-start(8)  

fsChanConfigRxGain 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.13
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsChanConfigTxGain 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.14
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsChanConfigMainStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.1.1.15
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), modify(2)  

fsChanMoreConfigTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsChanMoreConfigEntry

fsChanMoreConfigEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsChanMoreConfigEntry  

fsChanConfigMoreChanNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30)  

fsChanConfigIdleNoiseLevel 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsChanConfigCallLimit 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsChanConfigWaitForAnswer 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsChanConfigWaitForHangup 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsChanConfigFaxHoldoverDelay 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..5000  

fsChanConfigOffHookDelay 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..5000  

fsChanConfigToneOnTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..5000  

fsChanConfigToneOffTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..5000  

fsChanConfigPriLineAutoRingdown 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsChanConfigTranDestChan 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsChanConfigTranSubChan 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsChanConfigMoreStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.2.1.13
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), modify(2)  

fsFXSLoopStartConfigTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsFXSLoopStartConfigEntry

fsFXSLoopStartConfigEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.3.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsFXSLoopStartConfigEntry  

fsFXSLoopChanNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.3.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30)  

fsFXSLoopOffhookDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.3.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXSLoopOnhookDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.3.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXSLoopOffhookCondDecTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.3.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXSLoopOrgOnhookDecTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.3.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..60000  

fsFXSLoopRecOnhookDecTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.3.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..60000  

fsFXSLoopSupDisWaitTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.3.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..60000  

fsFXSLoopSupDisDurTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.3.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..60000  

fsFXSLoopStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.3.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), modify(2)  

fsFXOLoopStartConfigTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsFXOLoopStartConfigEntry

fsFXOLoopStartConfigEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.4.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsFXOLoopStartConfigEntry  

fsFXOLoopChanNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.4.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30)  

fsFXOLoopRingDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.4.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXOLoopRingInterPulseTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.4.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..60000  

fsFXOLoopRingInterCycleTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.4.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..60000  

fsFXOLoopDisDurTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.4.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..60000  

fsFXOLoopGuardOutTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.4.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..60000  

fsFXOLoopPortTimeout 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.4.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..60000  

fsFXOLoopStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.4.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), modify(2)  

fsFXSGroundStartConfigTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsFXSGroundStartConfigEntry

fsFXSGroundStartConfigEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.5.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsFXSGroundStartConfigEntry  

fsFXSGroundChanNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.5.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30)  

fsFXSGroundOffhookDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.5.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXSGroundOnhookDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.5.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXSGroundOrgOnhookDecTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.5.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXSGroundRecOnhookDecTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.5.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXSGroundMinRingGroundTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.5.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXSGroundMaxWaitCloseTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.5.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXSGroundMinWaitOpenTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.5.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXSGroundStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.5.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), modify(2)  

fsFXOGroundStartConfigTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsFXOGroundStartConfigEntry

fsFXOGroundStartConfigEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.6.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsFXOGroundStartConfigEntry  

fsFXOGroundChanNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.6.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30)  

fsFXOGroundLoopOpenDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.6.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXOGroundMaxGroundWaitTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.6.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..1000  

fsFXOGroundStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.6.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), modify(2)  

fsEMImmeConfigTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsEMImmeConfigEntry

fsEMImmeConfigEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsEMImmeConfigEntry  

fsEMImmeChanNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30)  

fsEMImmeOffhookDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..1000  

fsEMImmeOnhookDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..1000  

fsEMImmeOffhookIncomeCallTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..5000  

fsEMImmeOnhookCallDisTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..5000  

fsEMImmeClearConfDetectTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..5000  

fsEMImmeClearConfMaxWaitTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMImmeGuardAllTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..60000  

fsEMImmeGuardOutTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMImmeOffhookCongToneTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

fsEMImmeStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.7.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), modify(2)  

fsEMDelayStartConfigTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsEMDelayStartConfigEntry

fsEMDelayStartConfigEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsEMDelayStartConfigEntry  

fsEMDelayChanNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30)  

fsEMDelayOffhookDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..1000  

fsEMDelayOnhookDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..1000  

fsEMDelayOffhookIncomeCallTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..5000  

fsEMDelayOnhookCallDisTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..5000  

fsEMDelayClearConfDetectTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..5000  

fsEMDelayClearConfMaxWaitTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMDelayGuardAllTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..60000  

fsEMDelayGuardOutTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMDelayMinIncallDelayTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMDelayMaxIncallDelayTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMDelayInDigitIgnoreTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..1000  

fsEMDelayIntegCheckMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.13
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER off(1), on(2)  

fsEMDelayMinOutcallDelayTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.14
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMDelayMaxOutcallDelayTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.15
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMDelayOutcallDelayCheckTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.16
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..60000  

fsEMDelayStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.8.1.17
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), modify(2)  

fsEMWinkStartConfigTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsEMWinkStartConfigEntry

fsEMWinkStartConfigEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsEMWinkStartConfigEntry  

fsEMWinkChanNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30)  

fsEMWinkOffhookDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..1000  

fsEMWinkOnhookDebouInter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..1000  

fsEMWinkOffhookIncomeCallTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..5000  

fsEMWinkOnhookCallDisTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..5000  

fsEMWinkClearConfDetectTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..5000  

fsEMWinkClearConfMaxWaitTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMWinkGuardAllTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..60000  

fsEMWinkGuardOutTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMWinkMinIncallDelayTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMWinkMaxIncallDelayTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMWinkIncallDurTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMWinkIncallDigitIgnoreTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.13
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMWinkMaxOutcallDelayTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.14
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMWinkMinOutcallDurTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.15
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMWinkMaxOutcallDurTime 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.16
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 5..60000  

fsEMWinkStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.1.9.1.17
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), modify(2)  

fsChannelProfile 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2
OBJECT IDENTIFIER    

fsChanProfileTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsChanProfileTableEntry

fsChanProfileTableEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsChanProfileTableEntry  

fsChanProfileIndex 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER entry1(1), entry2(2)  

fsChanUsage 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER undefined(0), voice(1), fax(2), modem(3), data(4)  

fsChanCodecCodeType 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER undefined(1), pcm-a-law(2), pcm-mu-law(3), g-711(4), g-723-1-5-3k(5), g-723-1-6-3k(6), g-726-adpcm-16k(7), g-726-adpcm-24k(8), g-726-adpcm-32k(9), g-726-adpcm-40k(10), g-727-eadpcm-16k(11), g-727-eadpcm-24k(12), g-727-eadpcm-32k(13), g-727-eadpcm-40k(14), g-729-8k(15), g-729-annx-a8k(16), fax-relay(17), packetsignal(18)  

fsChanVoiceInfoField 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsChanNetworkJitter 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..240  

fsChanNetworkDelay 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 60..500  

fsChanVoiceActDetector 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER off(1), on(2)  

fsChanDTMFRelayMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER off(1), on(2)  

fsChanEchoCancelMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER off(1), on(2)  

fsChanEchoCancelTailLength 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..32  

fsChanFaxRate 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.11
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER b2400(1), b4800(2), b5300(3), b6300(4), b7200(5), b9600(6), b12000(7), b14400(8)  

fsChanFaxInactTimeout 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.12
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 10..32000  

fsChanNonLinProceMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.13
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER off(1), on(2)  

fsChanEncapType 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.14
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER undefined(1), frf11(2), h-323(3)  

fsChanVADThreshold 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.15
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsChanBlockSplitOptMode 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.16
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER off(1), on(2)  

fsChanEnhanceBits 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.17
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER  

fsChanProfileStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.2.1.1.18
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), add(2), delete(3), modify(4)  

fsChannelToneTableConfig 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.3
OBJECT IDENTIFIER    

fsChannelTone 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.3.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER default(1), alternate(2), xgcp(3), north-american(4), german(5), new-zealand(6), italian(7), chinese(8), taiwanese(9), hong-kong(10), malaysian(11), brazilian(12)  

fsChannelAmplitude 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.3.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsChannelDynamicConfig 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.4
OBJECT IDENTIFIER    

fsDynamicConfigTable 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.4.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    FsDynamicConfigEntry

fsDynamicConfigEntry 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.4.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  FsDynamicConfigEntry  

fsDyConfigChanNo 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.4.1.1.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30)  

fsDyConfigRxGain 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.4.1.1.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsDyConfigTxGain 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.4.1.1.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsDyAdminStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.4.1.1.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER down(1), up(2)  

fsDyVoiceRoutingUpdate 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.4.1.1.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER yes(1), no(2), no-act(3)  

fsDyConfigStatus 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.4.1.1.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER view(1), modify(2)  

fsChannelCdrConfig 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.5
OBJECT IDENTIFIER    

fsCdrPriHostLogging 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.5.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2), undefined(3)  

fsCdrPriHostIpAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.5.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsCdrPriFacility 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.5.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER syslog(1), local0(2), local1(3), local2(4), local3(5), local4(6), local5(7), local6(8), local7(9), invalid(10)  

fsCdrPriHostMsgFormat 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.5.4
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER verbose(1), non-verbose(2), both(3), invalid(4)  

fsCdrSecHostLogging 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.5.5
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER enable(1), disable(2), undefined(3)  

fsCdrSecHostIpAddr 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.5.6
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  IpAddress  

fsCdrSecFacility 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.5.7
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER syslog(1), local0(2), local1(3), local2(4), local3(5), local4(6), local5(7), local6(8), local7(9), invalid(10)  

fsCdrSecHostMsgFormat 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.5.8
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER verbose(1), non-verbose(2), both(3), invalid(4)  

fsCdrCallType 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.5.9
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER com-calls(1), all-calls(2)  

fsCdrEntryDisplay 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.5.10
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 1..25  

fsChannelCopyConfig 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.6
OBJECT IDENTIFIER    

fsChannelCopySource 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.6.1
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER chan1(1), chan2(2), chan3(3), chan4(4), chan5(5), chan6(6), chan7(7), chan8(8), chan9(9), chan10(10), chan11(11), chan12(12), chan13(13), chan14(14), chan15(15), chan16(16), chan17(17), chan18(18), chan19(19), chan20(20), chan21(21), chan22(22), chan23(23), chan24(24), chan25(25), chan26(26), chan27(27), chan28(28), chan29(29), chan30(30)  

fsChannelCopyTarget 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.6.2
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

fsChannelCopyStart 1.3.6.1.4.1.635.1.2.1.9.6.3
Tok_String
Status: mandatory Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER initiate(1), other(2)  

checkStatus 0
This trap is reserved for test only
TRAP-TYPE    

memoryLow 1
This trap is generated when FRADs have memory problems
TRAP-TYPE    

frPhysicalLineUp 2
This trap is sent when DTR ON has been detected by a FR port.
TRAP-TYPE    

frPhysicalLineDown 3
This trap is sent when DTR DOWN has been detected by a FR port.
TRAP-TYPE    

frPortMgmtUp 4
This trap is sent when FR management is UP. For FR port on network side, this means that the port begins responding to polling. For FR port on user side, this means the port begins receiving polling. NOTE: This trap is sent only when the previous status is ether 'init' or 'portMgmtDown'.
TRAP-TYPE    

frPortMgmtDown 5
This trap is sent when FR management is DOWN. For FR port on network side, this means that the port stops responding to polling. For FR port on user side, this means the port stops receiving polling. NOTE: This trap is sent only when the previous status is ether 'init' or 'portMgmtUp'.
TRAP-TYPE    

frDlciUp 6
This trap is sent when a dlci is active. NOTE: This trap is sent only when the previous status is ether 'new' or 'dlciDown'.
TRAP-TYPE    

frDlciDown 7
This trap is sent when a dlci is inactive. NOTE: This trap is sent only when the previous status is ether 'new' or 'dlciUp'.
TRAP-TYPE    

x25SVCUp 8
This trap is sent when a X25 SCV is up.
TRAP-TYPE    

x25SVCDown 9
This trap is sent when a X25 SVC is down.
TRAP-TYPE