CISCO-AAA-SERVER-CAPABILITY

File: CISCO-AAA-SERVER-CAPABILITY.mib (7552 bytes)

Imported modules

SNMPv2-SMI SNMPv2-CONF CISCO-SMI

Imported symbols

MODULE-IDENTITY AGENT-CAPABILITIES ciscoAgentCapability

Defined Values

ciscoAAAServerCapability 1.3.6.1.4.1.9.7.129
Agent capabilities for CISCO-AAA-SERVER-MIB
MODULE-IDENTITY    

ciscoAAAServerCapabilityV10R00 1.3.6.1.4.1.9.7.129.1
Cisco AAA Server MIB capabilities
AGENT-CAPABILITIES    

ciscoAAAServerCapabilityMDS13R1 1.3.6.1.4.1.9.7.129.2
Cisco AAA Server MIB capabilities
AGENT-CAPABILITIES    

ciscoAAAServerCapabilityACSWV03R000 1.3.6.1.4.1.9.7.129.3
Cisco AAA Server MIB capabilities for ACSW 3.0
AGENT-CAPABILITIES    

ciscoAAAServerCapc4710aceVA1R70 1.3.6.1.4.1.9.7.129.4
Cisco AAA Server MIB capabilities for ACSW A1(7)
AGENT-CAPABILITIES